Disclaimer

Deze website wordt beheerd door Frites à l’Heure.
De internauten kunnen deze website gratis raadplegen, zonder garanties van Frites à l’Heure.

À L’Heure bv
BE 0766.98.42.45
O.-L.-Vrouwestraat 20
8500 Kortrijk
België

info@fritesalheure.be

Door de website te gebruiken, verlenen de bezoekers automatisch en onherroepelijk hun toestemming met de algemene gebruiksvoorwaarden, de bepalingen en de waarschuwingen op de site.

Afstand van aansprakelijkheid

Inhoud van de site

De gegevens vermeld op de site worden louter ter informatie verstrekt. Ondanks alle inspanningen die Frites à l’Heure levert om correcte en up-to-date informatie te verspreiden, is het mogelijk dat er eventuele (tik)fouten op de site staan. Frites à l’Heure aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor deze informatie, noch voor het gebruik dat de internaut er kan van maken. Frites à l’Heure behoudt zich het recht voor om wijzigingen en updates aan te brengen aan de informatie op de site, en dit te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving. Frites à l’Heure kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die de gebruiker lijdt door gebruik te maken van de site.

Beschikbaarheid van de site

Frites à l’Heure garandeert geen ononderbroken of foutloze toegang tot de site en verzekert niet dat de site vrij is van virussen of andere gevaarlijke componenten. Frites à l’Heure biedt geen enkele uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie en sluit specifiek alle garanties uit met betrekking tot de beschikbaarheid en de conformiteit van de functies van de site en de geschiktheid van de site om tegemoet te komen aan de verwachtingen of de behoeften van de gebruiker. Frites à l’Heure kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die de gebruiker lijdt wegens de onmogelijkheid om de site te gebruiken.

Hyperlinks naar andere sites

De aanwezigheid van hyperlinks op de site van Frites à l’Heure betekent niet dat Frites à l’Heure toezicht uitoefent op deze sites, noch dat Frites à l’Heure aansprakelijk kan worden gesteld voor de inhoud ervan.

Gebruik van informatie door de gebruiker

De gebruiker verbindt zich ertoe de auteursrechten van Frites à l’Heure en derden integraal te respecteren. De publicatie van merken, foto’s, tekeningen, beelden en teksten op de sites van Frites à l’Heure mag niet geïnterpreteerd worden alsof dit de gebruiker een gebruiksrecht verleent. 

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbank

Elk geschil met betrekking tot de website van Frites à l’Heure valt onder de Belgische wetgeving. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk zijn bevoegd. Ingeval van een geschil zal een afgedrukte versie van onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden en van elke bijbehorende vermelding afgeleverd in elektronische vorm, aanvaard worden in gerechtelijke of administratieve procedures.

Logo Frites à l'Heure Kortrijk - Frituur - Bistro - Take-away

Bistro / Frituur / Take-Away

O.L.-Vrouwestraat 20
8500 Kortrijk
info@fritesalheure.be

Openingsuren:

Di – Do: 17.20 – 22.20
Vr: 17.20 – 23.00
Zat – Zon: 12.00 – 14.00 & 17.20 – 22.20